« terug naar vorige pagina

Over de praktijk

In onze praktijk, gevestigd in het gerenoveerde filtergebouw dat kenmerkend is voor IJmuiden, voorzien wij u graag van de beste huisartsgeneeskundige zorg. 
Kenmerkend voor onze zorgverlening is professionele, veilige, laagdrempelige en kosteneffectieve zorg dicht bij huis. Patiënten van onze praktijk mogen van ons verwachten dat wij hen bij alle gezondheidsproblemen met raad en daad zullen bijstaan. Bij de geboden zorg en behandeling wordt rekening gehouden met levensloop, leefsituatie en wensen van de patiënt zelf. 
Wij zijn een moderne praktijk en zetten in op innovatie en (door-)ontwikkeling. De voortdurende ontwikkelingen in de medische wetenschap, technologie, ICT, nieuwe wetgeving en de consequenties daarvan voor diagnostiek, behandeling en informatie-uitwisseling, verlangen van een moderne huisartsenpraktijk dat zij zich lerend en toetsbaar opstelt. Dat doen wij door actief en betrokken te zijn bij o.a. de opleiding tot huisarts (AMC), opleiding van doktersassistenten, bestuursfuncties te vervullen binnen samenwerkingsverbanden die relevant zijn voor de huisartsenzorg en actief te zijn in werkgroepen. Ook laten wij ons onafhankelijk toetsen via de NHG praktijkaccreditatie. 
 
Doordat de apotheek in hetzelfde pand gevestigd is, zijn de lijnen ook in fysiek opzicht kort en is patiëntenoverleg laagdrempelig. Onze praktijk biedt extra zorg aan chronisch zieken via onze praktijkondersteuners. Zij hebben o.a. speciale aandacht voor astma, COPD en suikerziekte.

De praktijkhouders van Huisartsenpraktijk Pleiaden zijn Mw. E.M. Abbekerk, Mw. J.M. de Vries en Dhr. C.A.C. van den Buijs. Deze informatie heeft u nodig als u zich in wil schrijven bij een ziekenhuis of andere zorgverlener.

In onze Privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw gegevens.